+31 85 401 94 64

info@ramar-security.nl

VEB certificering

VEB Opleveringsbewijs.

De installatie wijkt af van de in de VRKI gestelde beveiligingseisen:
Het VEB Opleveringsbewijs kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd die afwijkt van de benodigde beveiligingsklasse. Aan de VRKI is niet voldaan; er is afgeweken of er is geen risicoklasse bepaald. Niet in alle situaties is het noodzakelijk om de VRKI te volgen en ook verzekeraars kunnen afwijken van de VRKI. Op het Opleveringsbewijs wordt duidelijk genoteerd wat er aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd.
Indien alle geadviseerde elektronische maatregelen zijn geïnstalleerd kunnen wij u een VEB opleveringsbewijs afgeven. Indien alle vereiste beveiligingsmaatregelen uitgevoerd geven wij een VEB certificaat af.

VEB Beveiligingscertificaat.

De installatie voldoet aan de VRKI gestelde eisen:
Een VEB Beveiligingscertificaat kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde beveiligingsklasse volgens de VRKI. Alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Aan de VRKI is voldaan; de uitgevoerde beveiligingsklasse is gelijk aan de geconstateerde risicoklasse. Op het Beveiligingscertificaat wordt duidelijk genoteerd welke beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd om de vereiste risico klasse te behalen.

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

De VRKI:
De Verzekeraars hebben samen met het CCV, de VEB en overige belanghebbenden, de VRKI ontwikkeld. Dit is een meetinstrument om de mate van beveiligingsmaatregelen in een bepaalde risicoklasse te kunnen bepalen. Voor een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI verplicht.

De particulier en de inboedel:

De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risico klasse. In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

Attractieve zaken kunnen zijn:

– audiovisuele- en computerapparatuur
– lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
– Bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.)

Het bedrijf en de inventaris en goederen:

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn). In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

Beveiligingsmaatregelen, een totaal concept:

De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen. Men spreekt ook wel over OBER maatregelen:

– O staat voor Organisatorisch
– B staat voor Bouwkundig
– E staat voor Elektronisch
– R staat voor Reactie cq opvolging.

Daarnaast spreekt met over Meeneembeperkende maatregelen en Compartimentering.

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI:

Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf zal, gebaseerd op de VRKI, een Programma van Eisen (PvE) en desgewenst een beveiligingsplan kunnen opstellen. Een PvE is het advies van het beveiligingsbedijf aan zijn klant. Of dit advies opgevolgd gaat worden, is afhankelijk van de wens van de klant en kan ook afhangen van de eisen van zijn verzekeraar. In het kwaliteitsdocument wat door het beveiligingsbedrijf wordt afgegeven, staat het advies en er staat wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. Kenniss van de VRKI om te kunnen adviseren en te installeren is noodzakelijk.
Het VEB opleveringsbewijs of certificaat is geldig zolang er geen veranderingen optreden.
Het VEB opleveringsbewijs of certificaat is een bewijs dat Ramar Security verklaart dat de installatie aan de minimale eisen conform de vastgestelde risico klasse voldoet. Voor de verzekeraars is dit tevens een garantie dat dit deel van de beveiliging conform de VRKI is vastgesteld en is uitgevoerd.
Het VEB opleveringsbewijs of certificaat van het NCP is 5 jaar geldig mits er een onderhouds contract is afgesloten en er jaarlijks minimaal één preventieve controle word uitgevoerd.